Standpuntbepaling

Onze toekomstvisie voor de publieke officina

Achtergrond

In Europa is er gemiddeld één apotheek per 3.300 mensen. De publieke officina spelen een rol in het verschaffen van toegang tot eerstelijnsgezondheidszorg aan miljoenen patiënten per dag. McKesson AG bezit meer dan 2.200 apotheken in zes Europese landen * en levert als groothandelaar producten en diensten aan 65.000 apotheken en ziekenhuizen in Europa. We zijn er sterk van overtuigd dat apotheken en hun teams een nog veel te weinig benutte rijkdom vormen: de publieke officina kunnen oplossingen bieden om de toenemende last op het gezondheidszorg-systeem te verlichten door bij te dragen aan kostenefficiënte oplossingen met het oog op betere resultaten voor de patiënten.
* België, Ierland, Italië, Noorwegen, Zweden, VK.

Contactgegevens

McKesson AG - Groep
Externe relaties

Ronan Brett
Neckartalstrasse 155
70376 Stuttgart
Duitsland
Telefoon: +49 711 5001 615
Ronan.Brett@mckesson.eu
www.mckesson.eu

De uitdagingen voor de volksgezondheid in de EU

Alle landen in de EU worden geconfronteerd met gelijkaardige uitdagingen wat betreft de toekomst van de gezondheidszorg:

 • De vergrijzing van de bevolking
 • De last van de chronische aandoeningen stijgt
 • De groei van de uitgaven voor de volksgezondheid is niet houdbaar
 • Het aantal gezondheidsprofessionals is in vele landen ontoereikend
 • De digitale technologieën brengen een verandering teweeg in het gedrag van de patiënten
 • De behoeften van de patiënten veranderen, waarbij velen meer ondersteuning in hun woningen vergen
 • De slechte therapietrouw draagt bij tot toekomstige noden van de gezondheidszorg

Met het oog op deze trends dienen de bepalers van het nationale beleid inzake de volksgezondheid de manier waarop ze gezondheidszorg en geneesmiddelen aan hun bevolking leveren, te herzien, als ze dit op een duurzame manier willen blijven doen.

Hoe de publieke officina een oplossing kunnen bieden

McKesson vraagt dan ook aan de EU en de nationale beleidsvormers om een meer uitgebreide rol van de publieke officina te ondersteunen, die verder gaat dan hun huidige kerntaak van het verspreiden van geneesmiddelen. Met een gemiddelde van vijf jaar professionele opleiding, is een gekwalificeerde apotheker het ideale eerste aanspreekpunt voor patiënten die op zoek zijn naar eerstelijnszorg. De apotheker kan helpen bij kleinere kwalen of zo nodig doorverwijzen. Ze zijn gespecialiseerd in zelfzorg en geneesmiddelen (bv. Therapie-trouw, bewaring, polymedicatie). Een apotheker adviseert de klanten over het correcte gebruik van geneesmiddelen en het voorkomen van ziektes en kan specifieke dagen organiseren rond thema’s zoals pijn, dieet of huidverzorging. Publieke officina zijn uiterst betaalbare en toegankelijke centra voor gezondheidszorg, die hun medische expertise aan een relatief lage kostprijs aanbieden, en dan nog wel zonder afspraak. Dit kan de druk op de artsen en spoedafdelingen verlichten. Deze kunnen zich bijgevolg richten op de patiënten die hen het meeste nodig hebben en zo overheidsmiddelen besparen.
In sommige landen spelen de publieke officina al een grotere rol (zie onze bijlage online), maar in andere landen zijn politieke stappen nodig om hen in staat te stellen om diensten te verlenen zoals:

 • Het overzien en beheren van de therapietrouw van de patiënt, bv. controle op gebruik van geneesmiddelen, chemotherapie, inhalatie, uitrustingen voor diabetespatiënten
 • Het verstrekken van bepaalde beperkte geneesmiddelen, bv. biologische middelen, geneesmiddelen die momenteel voorbehouden zijn voor ziekenhuizen of enkel op voorschrift verkrijgbare geneesmiddelen in geval van nood
 • Het ondersteunen van zelfstandig wonen en zelfzorg
 • Een actieve rol spelen in ziektepreventie, bv. epidemiologische screening
 • Het ondersteunen van een langdurig management van aandoeningen via de optimalisatie van de geneesmiddelen
 • Meewerken aan bewustmakingscampagnes in het kader van volksgezondheid en medicatieprotocollen, bv. griepvaccins of immunisatieprogramma’s
 • Bijdragen tot een digitaal ecosysteem dat de digitale en fysieke wereld met elkaar verbindt en de ontwikkeling mogelijk maakt van nationale eHealth-systemen
 • Het ondersteunen van en samenwerken met andere professionals uit de eerstelijnszorg om betere resultaten te bewerkstelligen voor de patiënten
Dankzij deze steun vanwege de beleidsvormers inzake volksgezondheid en een beter geïntegreerd volksgezondheidsbeleid kunnen de publieke officina van de EU een significante bijdrage leveren om al onze gezondheidssystemen duurzamer te maken. Dit zou de toegankelijkheid en de gezondheidsresultaten voor alle patiënten verbeteren.

Onze kernboodschappen

De beleidsvormers moeten de publieke officina efficiënter inzetten in de eerstelijnszorg
Geen enkel ander onderdeel van de primaire gezondheidszorginfrastructuur is zo toegankelijk als de publieke officina
Het wordt steeds duidelijker dat de publieke officina heel wat op de patiënt gerichte interventies kan uitvoeren, wat leidt tot betere resultaten voor de volksgezondheid


Over McKesson

McKesson stelt meer dan 38.000 mensen te werk in twaalf Europese landen.

Elke dag bedient de groep meer dan 2 miljoen klanten in ongeveer 2.200 eigen apotheken in zes Europese landen en meer dan 4.300 leden van een partnerschapssysteem.

Met 133 groothandelsafdelingen levert McKesson elke dag meer dan 130.000 farmaceutische producten aan 65.000 apotheken en ziekenhuizen.

Deze diensten komen samen meer dan 15 miljoen patiënten per dag ten goede.


McKesson Markten in Europa

Feiten en cijfers

Zie ook onze online bijlage op http://www.mckesson.eu/ag-en/company/external-affairs